Spydeberg Reklame AS på TV2 God Morgen Norge!

Spydeberg Reklame As var så heldige å få gjeste Tv2 sitt program God Morgen Norge med et TV innslag på over 6 minutter ang foliering og reklame på biler!

Kjempemoro og glimrende reklame! Vår spesialist, Henrik Eriksen, ble intervjuet om forskjellige folieringsteknikker og biljobber!

Vi vil også rette en stor takk til vår gode kunde, Hans Anton Mørk, som stilte opp med bil, dekorert av oss, til TV innslaget på kort varsel!


Featured Posts
Recent Posts