top of page

En logo er en viktig del av varemerket og anses å være ansiktet utad. Den skal reflektere kjerneverdiene,  skape identitet og samtidig være lett gjenkjennelig.

 

En godt designet logo skal være tiltalende, tydelig og lett å forstå. Det gjør at kundene husker den og kan knytte den til produktene eller tjenestene bedriften tilbyr.

Trenger bedriften din en ny logo, eller trenger den gamle en oppfrisking? Vi designer profesjonelle logoer som er unike for bedriften din.

Logodesign

Grafisk profil

Den grafiske profilen er en viktig del av merkevarebyggingen. Den skal speile strategiene, verdiene og visjonene, samtidig skal den kommunisere kvalitet og trygghet og differensiere merkevaren fra konkurrentene.

I tett samarbeid utvikler vi en solid visuell identitet og profil som samsvarer med deres kjerneverdier, er lett gjenkjennelig og øker bedriftens synlighet. Våre designere kan også optimalisere og justere en eksisterende grafisk profil dersom den trenger en modernisering.

bottom of page