top of page

Magasiner

God magasindesign skal kommunisere budskapet på en smakfull, enkel og tydelig måte og vekke interesse hos leseren. Riktig størrelse på og plassering av teksten, en balansert layout og gode bilder som får frem budskapet, er avgjørende for at leseren vil ønske å lese mer. Det lønner seg derfor å investere i god magasindesign. Vi tilbyr alt fra design og layout til trykking av magasiner.

Annonser

Vi blir i dag eksponert for enorme mengder annonser – både i det offentlige rom og i mediene. Ryddige og visuelt attraktive annonser av god kvalitet er derfor avgjørende for å fange oppmerksomheten til forbrukene. Vi utformer og designer annonser slik at de skiller seg ut i mengden og budskapet til bedriften blir lagt merke til.

bottom of page